İklim değişiklikleri ve azalan biyolojik çeşitlilik küresel ölçekte hızla büyüyen çevresel sorunlardan sadece iki tanesidir. 7 milyarı bulan dünya nüfusu için su, gıda, enerji ve diğer doğal kaynakların tükeniyor olması da endişe vericidir.

Fujitsu General, küresel bir şirket olmanın bilinç ve sorumluluğuyla hareket eder ve çevre konusunda büyük hassasiyet gösterir. Fujitsu General, teknolojisiyle iş ve toplumsal hayatı dönüştürür. Sahip olduğu güç ve küresel etkinlikle çevre sorunlarının çözümüne kalıcı katkılar sunmayı amaçlar. Fujitsu General’in hedefi, refah bir toplum ve yeryüzüdür.

Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin dengesini sağlamak günümüz işletmelerinin en önemli gündem maddelerindendir. Enerji kaynaklarının verimliliği ve etkin yönetimi üzerinde duran şirketler sadece bulundukları sektöre değil, dünyaya katkı sunacaklarını bilmektedirler. Bu sadece rekabetin değil, sosyal sorumluluğun da gereğidir.

Tüm Fujitsu General ürünlerinde, çevre uyum ve performansını artırmak için yeni enerji verimliliği standartı ErP (Enerjiye Bağlı Ürünler Talimatı) esas kabul edilir.

Fujitsu General, AB 20/20/20 hareket planını benimseyen ve ErP uygulama önlemlerini sağlayan ürünler sunar.

Fujitsu General, yüksek mevsimsel verimlilik yaratan ürünler geliştirirken, Ocak 2013’te uygulamaya konulan verimlilik şartlarını temel alır.

Montreal Protokolü, ozon tabakasına zarar veren maddelerin (8 çeşit) üretimini, tüketimini ve ticaretini denetler. Şu anda, protokol 197 ülke tarafından onaylanmıştır. Kyoto Protokolü tarafından ise tüm gelişmiş ülkelerde sera gazı (CO2, Metan, NO, HFC, PFC ve SF6) emisyonunun hedef miktarında %5 azalma hedeflenmiştir. Montreal ve Kyoto Prokotolü’nü esas alan Fujitsu General, dünya kaynaklarına gösterdiği özenle %20 daha az enerji tüketen, %20 daha az CO² yayılımı yapan ve %20 yenilenebilir enerji kullanımına yönelik ürün ve teknolojiler geliştirerek daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya amaçlar.

Fujitsu General, ürünlerinde küresel ısınmanın azaltılması için geliştirdiği ve ozon tabakasını inceltme oranı %0 olan, yeni R32 Soğutucu kullanılır.

Fujitsu General, yüksek yoğunluklu ısı eşanjörü olan All DC Inverter teknolojisi ile yıllık verimliliği artırmıştır. Ekonomi ve konfor olanakları, birçok enerji tasarruf yöntemleri, sensör teknolojileri ya da çeşitli ekonomi modu seçenekleriyle artık klimalarımız çevreye çok daha uyumlu hale gelmiştir. Ayrıca orjinal hava akımı kontrolüyle çok daha konforlu çevre koşulları yaratılır.

Fujitsu General, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayan ısıtma pompaları DC Twin Rotary kompresörü tercih eder.

Geliştirilen insan sensörü ile klimanız siz odadayken sizi takip eder ve ortamı terk ettiğinizde daha düşük kapasiteyle çalışıp enerji tasarrufuna gider. Siz ortama geri döndüğünüzde otomatik olarak tekrar önceki güçte çalışmaya döner.

Fujitsu General, Avrupa enerji tasarrufu standartlarının en yüksek basamağı olan “A+++ Sınıfı”na ulaşan klimalarıyla sektöründe öncü şirketlerdendir.

Bir kez daha söyleyelim, Fujitsu General, sosyal sorumluluk bilinciyle doğa dostu teknolojilere yatırım yapar ve daha sağlıklı ve yeşil bir dünya için çalışır.